36 โวลต์แบตเตอรี่ตะกั่วกรดรถยกน้ําท่วม
  • 36 โวลต์แบตเตอรี่ตะกั่วกรดรถยกน้ําท่วม
  • 36 โวลต์แบตเตอรี่ตะกั่วกรดรถยกน้ําท่วม
  • 36 โวลต์แบตเตอรี่ตะกั่วกรดรถยกน้ําท่วม
  • 36 โวลต์แบตเตอรี่ตะกั่วกรดรถยกน้ําท่วม
  • 36 โวลต์แบตเตอรี่ตะกั่วกรดรถยกน้ําท่วม
  • 36 โวลต์แบตเตอรี่ตะกั่วกรดรถยกน้ําท่วม

36 โวลต์แบตเตอรี่ตะกั่วกรดรถยกน้ําท่วม

ประเภท Forklift battery
เรียกดู 6 pv
วันที่ 2018/1/3 16:29:07
คำสำคัญตะกั่วกรดแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า , แบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า 36 โวลต์แบตเตอรี่ตะกั่วกรด , น้ำท่วม
รายละเอียด 36 โวลต์แบตเตอรี่ตะกั่วกรดน้ำท่วมรถยกรถยกไฟฟ้า / ไฟฟ้า / ไฟฟ้า / Electric Stacker รถบรรทุกแบน รถยนต์ / รถจักรไฟฟ้า ชีวิตออกแบบนาน มากกว่า 1500 รอบ 80% ดอด
  • Default Color
  • Default Specs

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

36 volt Flooded Lead Acid forklift battery 


Flooded Lead Acid Traction / Forklift Batteries are of highest quality.

 

These products are both high quality and durable, and we also have special equipments which can make products quality higher, price more competitive. Our products raw materials are natural, and have many sizes and style to choose for the customer. All the products are suitable for you.

Traction Forklift battery

Bullspower traction lead-acid batteries as a DC power widely supplied in forklifts, tractors and other equipment. Widely used in airports,stations, ports, vegetables and fruit market, factory warehouses and so on. At the same time, it widely used in buses, sports and entertainment as a clean and pollution-free DC power supply . Battery size in line with Chinese GB standards, the British BS standards, the Germanic DIN standard, also respectively passed DIN / N60254-2 and IEC60254-2 standards.

Advantages :

1.Long design life, more than 1500 cycles at 80% DOD

2.Excellent cycle performance and recovery ability after deep discharge

3.Excellent low temperature performance

4.Reliable sealing structure

5.Special design to prevent the short circuit of battery

6.Automatic watering system and gas mixing system (optional)


Applications :

Electric Forklift

Electric Stacker

Electric Truck

Electric Flat Car

Electric Locomotive

Traction Forklift battery

Traction Forklift battery

Traction Forklift battery


2V Traction Forklift battery

Traction Forklift battery

2V Traction Forklift battery

Send your Inquiry Details in the Below , Click "Send" Now !

To get further information of our products

Please send inquiry to us

We are waiting for your comments

Email:info@bullsbattery.com

36 volt Flooded Lead Acid forklift battery 

การประเมินของลูกค้า

36 โวลต์แบตเตอรี่ตะกั่วกรดรถยกน้ําท่วม
36 โวลต์แบตเตอรี่ตะกั่วกรดรถยกน้ําท่วม