แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 48V 490ah traction น้ําท่วม
  • แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 48V 490ah traction น้ําท่วม
  • แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 48V 490ah traction น้ําท่วม
  • แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 48V 490ah traction น้ําท่วม
  • แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 48V 490ah traction น้ําท่วม
  • แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 48V 490ah traction น้ําท่วม
  • แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 48V 490ah traction น้ําท่วม

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 48V 490ah traction น้ําท่วม

ประเภท Forklift battery
เรียกดู 7 pv
วันที่ 2017/12/14 17:49:03
คำสำคัญแบตเตอรี่ 48V traction , แบตเตอรี่กรดตะกั่วแบตเตอรี่ traction ท่วม ,
รายละเอียด bullspower ลากรถยกแบตเตอรี่มากกว่า 1500 รอบ 80% dod.48v 490ah แบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบตเตอรี่ traction น้ำท่วม , รถที่มีคุณภาพสูงสุด
  • Default Color
  • Default Specs

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 48V 490ah Traction flooded lead acid battery

Quality at value:

We are fully committed to supplying the very best quality at the most affordable pricing so that partners around the world can reap the full rewards of their hard work promoting the bullspower  brand.

 

Reliable Delivery Schedules:

We continually endeavor to do our very best to ensure shipments are on time and without delay as per our partners requirements.

 

Strengthening Customer Relationships:

We are fully committed to strengthening our relationships with our clients / partners around the world. We firmly believe that by focusing on the success of our partners, we also ensure our own.Flooded Lead Acid Traction / Forklift Batteries are of highest quality.

 

These products are both high quality and durable, and we also have special equipments which can make products quality higher, price more competitive. Our products raw materials are natural, and have many sizes and style to choose for the customer. All the products are suitable for you.

Traction Forklift battery

Bullspower traction lead-acid batteries as a DC power widely supplied in forklifts, tractors and other equipment. Widely used in airports,stations, ports, vegetables and fruit market, factory warehouses and so on. At the same time, it widely used in buses, sports and entertainment as a clean and pollution-free DC power supply . Battery size in line with Chinese GB standards, the British BS standards, the Germanic DIN standard, also respectively passed DIN / N60254-2 and IEC60254-2 standards.

Advantages :

1.Long design life, more than 1500 cycles at 80% DOD

2.Excellent cycle performance and recovery ability after deep discharge

3.Excellent low temperature performance

4.Reliable sealing structure

5.Special design to prevent the short circuit of battery

6.Automatic watering system and gas mixing system (optional)


Applications :

Electric Forklift

Electric Stacker

Electric Truck

Electric Flat Car

Electric Locomotive

Traction Forklift battery

Traction Forklift battery

Traction Forklift battery


2V Traction Forklift battery

Traction Forklift battery

2V Traction Forklift battery

Send your Inquiry Details in the Below , Click "Send" Now !

To get further information of our products

Please send inquiry to us

We are waiting for your comments

Email:info@bullsbattery.com


การประเมินของลูกค้า

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 48V 490ah traction น้ําท่วม
แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 48V 490ah traction น้ําท่วม