รถยกแบตเตอรี่ 2V ดึง
  • รถยกแบตเตอรี่ 2V ดึง
  • รถยกแบตเตอรี่ 2V ดึง
  • รถยกแบตเตอรี่ 2V ดึง
  • รถยกแบตเตอรี่ 2V ดึง
  • รถยกแบตเตอรี่ 2V ดึง
  • รถยกแบตเตอรี่ 2V ดึง

รถยกแบตเตอรี่ 2V ดึง

ประเภท Forklift battery
เรียกดู 12 pv
วันที่ 2018/8/20 10:54:55
คำสำคัญรถยกลากรถยกแบตเตอรี่ 2V แบตเตอรี่ , แบตเตอรี่ , แบตเตอรี่รถยกลาก
รายละเอียด การลากรถแบตเตอรี่ยาวออกแบบชีวิต มากกว่า 1500 รอบ 80% ของกลาโหม bullspower traction แบตเตอรี่ตะกั่วกรดเป็น ไฟ DC ให้มาอย่างกว้างขวางในรถยก ,
  • Default Color
  • Default Specs

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Traction Forklift battery

Bullspower traction lead-acid batteries as a DC power widely supplied in forklifts, tractors and other equipment. Widely used in airports,stations, ports, vegetables and fruit market, factory warehouses and so on. At the same time, it widely used in buses, sports and entertainment as a clean and pollution-free DC power supply . Battery size in line with Chinese GB standards, the British BS standards, the Germanic DIN standard, also respectively passed DIN / N60254-2 and IEC60254-2 standards.

Advantages :

1.Long design life, more than 1500 cycles at 80% DOD

2.Excellent cycle performance and recovery ability after deep discharge

3.Excellent low temperature performance

4.Reliable sealing structure

5.Special design to prevent the short circuit of battery

6.Automatic watering system and gas mixing system (optional)


Applications :

Electric Forklift

Electric Stacker

Electric Truck

Electric Flat Car

Electric Locomotive

Traction Forklift battery

Traction Forklift battery

Traction Forklift battery


2V Traction Forklift battery

Traction Forklift battery

2V Traction Forklift battery

Send your Inquiry Details in the Below , Click "Send" Now !

To get further information of our products

Please send inquiry to us

We are waiting for your comments

Email:info@bullsbattery.com


การประเมินของลูกค้า

รถยกแบตเตอรี่ 2V ดึง
รถยกแบตเตอรี่ 2V ดึง