Lead-acid batteries are the most widely used and widely used batteries in history because of their remarkable advantages such as stability, safety and low cost. Humans have been using lead-acid batter...

เมื่อคนคิดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ตะกั่ว พวกเขามักจะคิดเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถ เหล่านี้เริ่มต้นแบตเตอรี่ พวกเขาส่งระเบิดสั้นของพลังงานสูงเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ นอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่รอบลึก เหล่านี้จะพบในเรือห...

จนถึงตอนนี้ กระเป๋า แบตเตอรี่ ได้ต่อสู้เพื่อดึงดูดผู้ให้บริการทางการเงินโครงการแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นเพราะมันล้มเหลวที่จะบรรลุรายได้มั่นคง พัฒนาเทคโนโลยี , ราคาลด , เพิ่มการติดตั้ง capacityin นอกจากน...

อะไรอยู่ในตะกั่วกรดแบตเตอรี่ เซลล์ของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว - กรด คือขึ้นรูปจากแผ่นบวกและลบที่ทำจากตะกั่วและโลหะผสม แผ่นมีแล้วแช่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์เจือจาง ทำจากกรด กำมะถัน และน้ำเพื่อสร้างเซลล์ไฟฟ้า...

องค์ประกอบของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว - กรด : จาน , แยก , หอย , ไลท์ตะกั่ว ข้อต่อหมุน etc.1 . platesclassification บวกและลบและส่วนประกอบ : แผ่นจะแบ่งออกเป็นสองประเภท : แผ่นบวกและแผ่นลบ ทั้งที่จะประกอบด้วยข...

1. After the liquid level drops, should I add distilled water or electrolyte?Distilled water should be added when the liquid level drops, and no electrolyte should be added. Because the liquid level d...

On September 10th, DNV GL, which provides classification and technical support and consulting services for the maritime and energy industries, released the latest Energy Transformation Outlook report....

There are many reasons why electric cars cannot completely replace gasoline cars in a short time, but the most important one should be the problem of battery life.However, the battery used in electric...

We will accelerate development of lead carbon batteriesIn Shanxi last year, two 2 MWh storage power stations were burnt down, using Samsungs ternary cathode lithium-ion battery. Although some people t...

4 รายละเอียดของการเริ่มต้นและการหยุด batteryagm ตะกั่วกรดแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเป็นชนิดของวาล์วควบคุมแบตเตอรี่กรดตะกั่วแบตเตอรี่ VRLA ) การแยกผลิตภัณฑ์ดูดพรมแก้ว ไลท์จะถูกดูดซึมเข้าไปประชุมกัน และจะไม่มีก...

เหตุผลสำหรับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเพราะ bulge1 . ช่องลมเป็น blockedif ช่องระบายอากาศของฝาครอบแบตเตอรี่กรดตะกั่วที่ถูกบล็อกหรือไม่ไม่ ก๊าซที่สร้างขึ้นในกรณีของยาวเกินไป เวลาชาร์จ หรือสูงเกินชาร์จแรงดันจะค่...

In recent years, the global residential energy storage market has been growing, and the deployment of energy storage in Australia, the United States, Europe and other countries and regions has been gr...

พลังงานที่ยั่งยืนและการขนส่งร่วมกัน ด้วยตนเอง และบันทึกโลก นี่เป็นวิธีที่วิสัยทัศน์ของ Elon Musk เป็นความจริง แผนแม่บท Tesla , ส่วน 1from 0 หลัก : ร้อนปิดส้น ชัยชนะของ PayPal ของเขาและมุ่งมั่นที่จะเปล...

The World Is Getting Panda-Shaped Solar Farms Now. And They Are Even Cuter Than You Imagine.Solar farms are increasingly part of the landscape across the world in the bid to reduce carbon emissions. B...

การวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบตเตอรี่กรด 2018lead จีนในกลุ่มตลาดมีการแข่งขันรุนแรง จากวัดที่สำคัญคือ ตลาดแบตเตอรี่กรดตะกั่วในประเทศค่อนข้างเข้มข้น พลังแบตเตอรี่ต...

The Introduction of BMS ----Battery Management SystemBMS (Battery Management System), as a key integral of battery electric vehicle and hybrid vehicle, is primarily composed of battery electronics (BE...

Fund proposed to clean environment Top court wants procedure to allot money set for restorationThe Supreme Peoples Court has called on the national environmental and judicial authorities to jointly se...

As a new type of supercell, lead carbon battery combines the technology of lead batteries and supercapacitors. It is a dual function energy storage battery with both capacitive and battery characteris...

According to Automotive market research firm LMC Automotive, sales of pure electric vehicles will soar to 200,000 in Europe this year.This is largely thanks to the launch of nissans new Leaf and the r...

2017 China international lead-acid battery peak BBS is held in nanjing.The picture shows the opening ceremony of China international lead-acid battery peak BBS in 2017.On November 28, 2017 morning, th...

With the gradual depletion of fossil fuels, environmental protection voices are growing, the development of renewable energy is the future trend. It is estimated that by 2030, renewable energy will ac...

Traditional solar panels often use silicon to capture solar energy, and a French company called Dracula Technologies has developed a new type of solar panel that can not only convert solar energy, but...

Germany "Information News" October 4 news. The future of the world will depend on renewable energy. According to the latest report of the International Energy Agency, in 2016, the global ren...

Prysmian provides cable services for Tesla Australias energy storage programFrederick Persson, chief executive officer of Prysmian Australia, said Prysmian will provide cable services to the worlds la...

Further to the second-last item above, China is once again a big story for resources.There was very little heads up. But things have suddenly become very heated for commodities demand across China — a...

Recently, the UK Customs Service (HMRC) agreed to impose only 5% VAT on the batteries purchased with household solar power systems, adding momentum to the growing energy and energy industry in the UK....

Solar energy as a clean energy, the country strongly advocated. Outdoor has been popular used in solar cars, street lamps, solar traffic lights, and solar bulbs very direct , various forms proved very...

Recently, in a small town in the northern Tourouvre-au-Perche region of France, a road that could use solar power was officially opened, and the locals named the road Wattway (Watt Road).Wattway is sa...

Solar energy system UAV successfully witnessed two thousand meters high-altitude witnessed the Chinese Miracle China Aerospace Science and Technology Corporation today announced that the companys inde...

Since the advent of lithium batteries, around its research, development work has been continuously carried out. Lithium-ion battery cathode material has always been a topic of debate, and today we com...

According to a new report by Grand View Research, the global lead-acid battery market in 2015 will reach $ 46.6 billion, and it is expected to reach $ 84.46 billion by 2025. India, Brazil, Mexico...

Golf cart batteries are a kind of storage battery, its role is to store the limited power, in the right place to use. At present, mainly in the use of golf carts, electric sightseeing cars, electric s...

A persons journey, the music is often an indispensable part, but very often, due to long-distance travel, power will let you can not always listen to music to travel.Recently, the Scottish audio engin...

In recent years, the continuous development of the tourism industry, so travelers is also increasing year by year, so, camping tents also will be popular, the annual sales of tents is rapidly rising. ...

Lithium-ion battery pack for electric bicycle Advantages and disadvantagesThere is a compact lithium battery electric bicycle, weighs only about 16 kilograms, the battery is only a book size, only 2.5...

System components: the use of solar energy systems to the car, the most appropriate than a small energy storage system. This system consists of solar photovoltaic modules, solar charge controller, sol...

Solar energy used in RV generate electricityFirst, the way of RV use electricityAs we all know, the self-propelled car in terms of electricity are relying on their own generators to generate electrici...

India exceeded 8.6GW solar photovoltaic installationAccording to Indias new energy and renewable energy (MNRE) statistics show that the Indian market, the cumulative solar photovoltaic capacity in ...

2015 First Solar, SunEdison, and SunPower accounted for 44% of the photovoltaic market in North America.According to IHS Technology, three leading North American megawatt PV operation and maintenance ...

Recently, there is a very special farm held a grand opening ceremony, has attracted widespread media attention. The farm was special because it was the first farm in the world to operate solely on sol...

SolarCity to finance over US$347 million in PV projects for homeowners, small businessesOne fund will finance over US$284 million in residential PV projects across the US. SolarCity announced Wednesda...

India is a developing country, its population is increasing, power consumption is larger, the following news about Indias solar energy storage planIndia’s first major utility-scale tender for solar PV...

The company is set to exceed its carbon emissions reduction goals with these two large-scale projectsThe US arm of the international cosmetics giant LOréal has announcedplans for two large-scale ...

Theory of the lead-acid storage batteryWhat is VRLA battery?Reaction at positive plate (oxygen generation)2H2O =O2 + 4H+ + 4e-Reaction at negative plate(chemical reaction of spongy lead with oxygen)2P...

gel lead-acid batteries is a common liquid electrolyte lead-acid batteries to improve, with the substitution of the colloid electrolyte sulfuric acid electrolyte, security, storage capacity, discharge...

Solar power generation system is divided into off-grid electricity system and electricity grid system.Off-grid power generation system is mainly composed of solar cell assembly, controller, storage ba...

1KW solar energy storage system is not a standardized product, the same configuration may not be suitable for all users, but according to the users use to design and configuration, different places, n...

Principles and applications of lithium iron phosphate batteryLithium iron phosphate battery, lithium iron phosphate refers to as a cathode material for lithium ion batteries. Lithium-ion battery catho...

OverviewBattery monitoring system generally is made up with the sub-station(the station end equipment) and the main station(user terminal). Sub-station usually includes one or more DCM(Data Collection...

THE BATTERY FOR NOW AND THE FUTURELEAD-ACID BATTERIESTHE PROBLEMTraditional lead acid batterieshave many defects. This is due to the inherent structural characteristics,which include:• Plate sulfatio...

South Africa 86MW PV power plant using German technology enterprise monitoringIn the monitoring system developed by the relevant German Skytron Energy announced on February 10, South Africas 86.2MW ph...

storage battery Energy Solution-photovoltaic systemLarge-scale storage battery systems expect rising. Output fluctuation due to the rapid spread of photovoltaic power generation, the battery on the sy...

German companies supply the double glass 300W solar panelsGerman solar cell manufacturers solarwatt on February 12 announced that it has started the output power supply the double glass solar panels o...

International power lithium battery industry overall overview . Global power lithium battery industry development survey Global lithium-based batteries is to power, and Japan, China, South Korea ledT...